Skip to content Skip to footer

Unia nic Polsce nie daje? Właśnie poinformowała o ponad 600 mln euro na walkę z koronawirusem

Koronawirus: Ponad 618 mln EUR w ramach polityki spójności w Polsce na przezwyciężenie skutków pandemii

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany trzech programów operacyjnych polityki spójności w Polsce. Zmiany umożliwią sfinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego koronawirusem w polskiej gospodarce i systemie opieki zdrowotnej.

Zobacz także:

Polacy będą naprawiać satelity w kosmosie

Polacy też potrafią w innowacje! Technologia kosmiczna rodem z Gdańska zwiększy bezpieczeństwo naszych miast

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: „Walcząc z pandemią koronawirusa, nie możemy tracić czasu. Nowa elastyczność zasad stosowania polityki spójności oraz szybkie działania Komisji oraz polskich władz regionalnych i krajowych pozwoliły zapewnić bardzo potrzebne środki na walkę z kryzysem, który nas dotyka.”

Zmiana Programu Operacyjnego (PO) Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 umożliwi udostępnienie 314,5 mln EUR z funduszy polityki spójności UE, w formie dotacji i pożyczek dla ponad 7200 przedsiębiorstw, które poniosły straty finansowe w wyniku wybuchu epidemii koronawirusa.

Ten sam program zapewni finansowanie w wysokości 71 mln EUR na testowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki oraz na projekty pilotażowe mające na celu dostosowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz wspieranie projektów badawczych.

W ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 170 mln EUR będzie przeznaczone na wsparcie pracowników służby zdrowia, służb sanitarnych, strażaków, funkcjonariuszy policji, organizatorów zbiorowego transportu publicznego oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego pozwoli na przeznaczenie 63 mln EUR na wsparcie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dla szpitali w regionie już zakupiono 110 respiratorów, 100 łóżek szpitalnych i jednostek intensywnej terapii, 24 tysiące litrów płynów do dezynfekcji i ponad 1,5 mln środków ochrony indywidualnej.

Dzięki projektowi „Wielkopolski Szkoła Cyfrowa” 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 szkół regionu wyposażono w laptopy i tablety, aby mogli kontynuować naukę podczas zamknięcia placówek oświatowych.

Źródło: Komisja Europejska

Fot. Pixabay

Show CommentsClose Comments

Leave a comment